CAT-verktyg och översättningsminnen

Vi ser till att språket och terminologin är konsekvent

Vi använder oss av så kallade CAT-verktyg, översättningsminnen och terminologihanteringsverktyg för att säkerställa ett konsekvent språkbruk i våra översättningar, både vad gäller meningsuppbyggnad och terminologi. Detta skall inte förväxlas med maskinöversättning, vilket är när översättningar utförs maskinellt med ringa eller ingen mänsklig inblandning.

 

Leave a Reply