Översättning

Vårt fokus är på kvalitet, inte kvantitet

Vi har valt att fokusera på kvalitet istället för kvantitet. I motsats till många större byråer brukar vi därför sällan delegera uppdrag till frilansare – merparten av våra uppdrag hanterar vi istället själva. Era projekt kommer alltid översättas av samma person, som med tiden lär känna ert företag, er verksamhet och era behov. Vår ringa storlek hjälper gör det dessutom lättare för oss att upprätthålla sekretess.

Är terminologi och språklig ton viktigt för er?

Vi förstår vikten av att hålla oss till den terminologi och det språkliga uttryckssätt ni föredrar. Vi gör alltid grundlig research som en del av våra projekt. Vi går igenom allt referensmaterial vi lyckas lägga händerna på – ert bolags hemsida, era broschyrer och annat material som ni förser oss med.

Våra språkkombinationer

Vi är specialister på högkvalitativa översättningar från svenska till engelska och engelska till svenska. Det händer även att vi åtar oss översättningar från norska, danska och franska till svenska och engelska. Vi översätter själva mellan dessa språk.

Även om vi fokuserar på de språkkombinationer som nämns ovan kan vi arrangera översättningar mellan i princip vilka språk som helst. Översättningar på övriga språk utförs inte av oss själva utan av noggrant utvalda frilansare. Men ni kommer knappast märka skillnaden – med vår kompetenta projektledning hanteras de mest komplexa projekt helt sömlöst.

Ämnesområden

Vi hanterar ett stort antal ämnesområden, men vi är specialiserade inom:

  • Juridik (exempelvis kontrakt, domar, skiljedomar och upphandlingsdokument)
  • Ekonomi och finans (exempelvis årsredovisningar, kvartalsrapporter, basfakta för investerare, prospekt och informationsbroschyrer)
  • Affärsdokument, PR och företagskommunikationer (exempelvis pressmeddelanden och presentationer)
  • Medicin (exempelvis patientjournaler, produktresuméer, säkerhetsmeddelanden till marknaden, bipacksedlar och doseringskort)
  • Marknadsföring (exempelvis hemsidestexter, broschyrer och kampanjmaterial)