Marknadsföring och PR

Är ni ett litet eller mellanstort företag utan egen marknadsavdelning, eller har er marknadsavdelning helt enkelt för mycket att göra? Vi skulle med glädje agera som er outsourcade marknadsavdelning eller hjälpa er nuvarande marknadsavdelning med sådant arbete de inte hinner med.

Vi kan hjälpa er att ta fram eller redigera texter för er hemsida, era broschyrer eller andra material. Vi kan koordinera ett anbud till en viktig klient eller hjälpa er att göra en riktigt snygg och effektiv PowerPoint-presentation. Vi kan även hjälpa er att ta fram en marknadsstrategi om ni inte har någon ännu. Vi tar då fram en marknadsplan som stämmer överens med er affärsplan och ser till att den fylls med välgenomtänkta och välplanerade marknadsaktiviteter som sedan följs upp ordentligt.

Vi erbjuder även B2B PR-tjänster. Kanske behöver du hjälp med att skriva eller översätta pressmeddelanden, välja ut relevant media och hålla aktiv kontakt med pressen. Vi ser till att din profil maximeras i media.

Genom vårt samarbete med QuintMark Network kan vi även erbjuda internationellt stöd inom marknadsföring och PR.

Exempel på tjänster som vi kan utföra:

  • Skriva och redigera hemsidestexter
  • Skapa struktur och innehåll för helt nya webbplatser
  • Skriva och översätta pressmeddelanden och hålla aktiv kontakt med pressen
  • Koordinera översättningen av webbplatser
  • Skriva texter för broschyrer
  • Göra snygga och effektiva presentationer i PowerPoint eller Keynote
  • Koordinera anbud till klienter, inklusive formella upphandlingsdokument och svar på anbudsförfrågningar
  • Koordinera inlagor till branschkataloger/rankinglistor